1 Jan

Årsoppgjørskurs

Årsoppgjørskurs

Vi arrangerer årsoppgjørskurs med vekt på skatte og avgiftsspørsmål på Torp Konferansesenter i januar hvert år.

Årets kurs avholdes 18. januar 2022, på grunn av koronasituasjonen vil dette bli avholdt digitalt via Zoom. 

TEMAER I STIKKORDSFORM VIL BLANT ANNET VÆRE:

·        Nyheter i statsbudsjettet 2022 – skatt og merverdiavgift

·        Statsbudsjettet 2021 – skatt og merverdiavgift - revidert

·        Skatte- og avgiftsendringer i 2021

·        Andre aktuelle nyheter, dommer og uttalelser i 2021

·        Hurdalsplattformen – hva kommer?

Foredragsholder er i år som tidligere år Advokat Vidar Brobakken. 

Kursdato for neste år er fastsatt til 17. januar 2023. 

Innbydelse/påmelding til kurs vil bli lagt ut på nettsiden/sendt på mail i begynnelsen av januar.

Forøvrig tilbyr vi skreddersydde kurs i våre fagfelt:

regnskap
skatt
avgift
pensjon
arv og generasjonsskifte
mv