16 jan.

Årsoppgjørskurs

Årsoppgjørskurs

Vi arrangerer årsoppgjørskurs med vekt på skatte og avgiftsspørsmål på Torp Konferansesenter i januar hvert år.

Årets kurs ble avholdt 17. januar 2023 med over 200 fornøyde kursdeltagere.

Neste kurs avholdes 16. januar 2024. 

TEMAER I STIKKORDSFORM VIL BLANT ANNET VÆRE:

·        Nyheter i statsbudsjettet – skatt og merverdiavgift

·        Statsbudsjettet – skatt og merverdiavgift - revidert

·        Skatte- og avgiftsendringer

·        Andre aktuelle nyheter, dommer og uttalelser

   

Foredragsholder er som tidligere år Advokat Vidar Brobakken. 

Innbydelse til kurs vil bli sendt på mail i begynnelsen av januar 2024 til våre kunder og samarbeidspartnere.

Forøvrig tilbyr vi skreddersydde kurs i våre fagfelt:

regnskap
skatt
avgift
pensjon
arv og generasjonsskifte
mv