Andre tjenester

Teknisk av utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding - Aksjonærregisteroppgave - Utarbeide interne kontrollsystemer - Forbedre regnskapsrapportering - Utvikle forretningsrutiner - Controller - Verdivurdering - Kurs og opplæring

Vi bistår mange kunder med teknisk utarbeidelse av årsoppgjør, skattemelding, rapportering til aksjonærregisteret mv. Dette gjelder både selskaper hvor vi er valgt som revisor og selskaper som ikke har valgt revisor.

Vi kan være en sparringspartner i forbindelse med verdivurdering av din bedrift samt ved kjøp og salg av virksomhet. Ta kontakt så hjelper vi deg.