Ledige stillinger

Uten dyktige og motiverte medarbeidere vil det ikke være mulig å nå selskapets mål knyttet til kvalitet og kundeservice.

Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for å gi våre medarbeidere gode arbeidsforhold. Dette gjelder så vel den fysiske arbeidsplass, arbeidsmiljøet som de faglige utfordringer.

HLO revisjon & rådgivning AS er til enhver tid interessert i å komme i kontakt med mulige nye medarbeidere som har stor interesse for faget. Dette kan være personer med erfaring eller nyutdannede.

Kontakt oss eller send en mail til hlo@hlo.no

 

 

Tilbake